Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Potenciál

26. 05. 2021 | Novinky

Ve čtvrtek 27. května 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VIII programu podpory Potenciál. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1 mld. Kč.

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.