Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Inovace

01. 09. 2020 | Novinky

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VIII programu podpory INOVACE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší.

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.