Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Aplikace

01. 09. 2020 | Novinky

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VIII programu podpory APLIKACE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 3,7 mld. Kč. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Výzva je určena pro malé, střední i velké podniky. Alokace 800 mil. Kč je primárně určena pro projekty úzce související s leteckým a kosmickým průmyslem.

Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.