Vyhlášena Výzva VII programu podpory Potenciál

27. 08. 2020 | Novinky

V pátek 28. srpna 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VII programu podpory POTENCIÁL. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,1 mld. Kč. Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.