Vyhlášena Výzva VI programu podpory Smart grids I.

01. 10. 2020 | Novinky

Ve čtvrtek 1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory SMART GRIDS I. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 100 mil. Kč. Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.