Vyhlášena Výzva V COVID-19 programu podpory Inovační vouchery

16. 04. 2020 | Novinky

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu V COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 50 mil. Kč. Cílem výzvy COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.