Vyhlášena Výzva III Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

13. 12. 2019 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 13. prosince 2019 Výzvu III programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.