Vyhlášena technická výzva programu Potenciál

24. 08. 2018 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 24. srpna 2018 technickou výzvu programu Potenciál.

Důvodem vyhlášení této technické výzvy je podpora pouze těch projektů, které byly schváleny na 5. a 6. Výběrové komisi programu Potenciál Výzva III dne 21. 2. 2018 a 19. 4. 2018. Z předchozí III. Výzvy budou podpořeny všechny totožné projekty, které splnily minimální kvalitativní hranici, která činila 60 bodů. Vzhledem k tomu, že všechny kvalitní projekty MSP dosahující 60 a více bodů již byly podpořeny, budou v rámci této výzvy podpořeny zbývající kvalitní projekty z řad velkých podniků.  

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.