Vydáno první číslo zpravodaje TAK

11. 11. 2022 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává dvouměsíčník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v OP TAK.

První vydání TAK naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Informační zpravodaj je Vám k dispozici také zde.