Vydáno páté číslo zpravodaje TAK

03. 10. 2023 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, vydává čtvrtletník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v OP TAK.

Páté vydání TAK naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Informační zpravodaj je Vám k dispozici také zde.