Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

11. 09. 2017 | Novinky

V pátek 8. září byla vydána nová verze dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část.

Podstatnou změnou je například instalace nového modulu Veřejné zakázky v MS2014+, dále byla na základně Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 3 k Metodickému pokynu pro monitorování implementace ESIF v ČR zrušena k 1.9.2017 povinnost dokládat CBA v souvislosti s předkládáním Závěrečné zprávy o realizaci. Výčet všech změn a aktualizací je uveden na straně 5 pravidel.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP PIK a příjemce podpory.

Aktuální verze pravidel s platností od 8. 9. 2017 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Metodika a to konkrétně zde. Starší verze pravidel jsou potom dostupné v archivu v přiložených dokumentech na stejné stránce.