Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK

14. 03. 2017 | Novinky

V úterý 14. března byla vydána aktualizace dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část. 

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 5.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP PIK a příjemce podpory.

Aktuální verze dokumentu s platností od 14. 3. 2017 je k dispozici na webu API ZDE. Starší verze obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK jsou potom dostupné v archivu ZDE.