Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

04. 07. 2017 | Novinky

V úterý 4. července byla vydána nová verze dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část, včetně Přílohy č .2 – Etapizace projektu.

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 5 pravidel.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP PIK a příjemce podpory.

Aktuální verze pravidel s platností od 4. 7. 2017, včetně Přílohy č. 2 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Metodika a to konkrétně zde, Příloha č. 2 potom zde. Starší verze pravidel jsou potom dostupné v archivu v přiložených dokumentech na stejné stránce.