Vydána aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů

02. 12. 2016 | Novinky

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal dne 1.12.2016 aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s platností od 5.12.2016. Zde představujeme souhrn nejdůležitějších změn:

  • V bodě 15, písm. a) došlo k rozšíření o možnost požadovat prokázání základní způsobilosti.
  • V bodě 54 byla rozšířena kontrola dokumentů k výběrovému řízení. U zakázek, jejichž předpokládaná hodnota je menší než hodnota nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb. vloží nově zadavatel před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem do systému pro příjem žádostí oznámení, zadávací dokumentaci, žádost o dodatečné informace společně s odpovědí zadavatele včetně odeslání, vítěznou nabídku, protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek včetně hodnotících tabulek a návrh smlouvy. Uvedenou dokumentaci předloží žadatel ke kontrole do 14 dnů od ukončení posledního zasedání hodnotící komise. Smlouvu lze podepsat až po odsouhlasení správnosti postupu výběrového řízení poskytovatelem dotace.