Vydána aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů

28. 04. 2017 | Novinky

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal dne 28.4.2017 aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů (k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace ZDE) s platností od 2.5.2017. Zde představujeme nejdůležitější změny:

  • V bodě 6 došlo ke změně ve způsobu vyhlášení výběrového řízení. Nově se Oznámení o zahájení výběrového řízení zveřejňuje na profilu zadavatele.
  • V bodech 9 a 10 byla zkrácena lhůta pro podávání nabídek.

Aktualizovaná verze dokumentu s platností od 2. května 2017, včetně verze revizní, je k dispozici v části Výběr dodavatele. Starší verze Pravidel pro výběr dodavatelů jsou potom dostupné v archivu ZDE.