Vydán Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018 a došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017

29. 12. 2017 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 31. 12. 2017 aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017 a také vydal Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018.

Oba harmonogramy jsou k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Obecné informace o OP PIK a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.