Vydán aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

08. 06. 2017 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 7. 6. 2017 aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017, ke stažení zde.

Zdůvodnění provedených změn:

– Vyhlášení I. výzvy Expanze – Úvěry dne 28. 4. 2017. Úvěry budou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.


– Zařazení I. výzvy Úspory energie – FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace na základě schválení revize OP PIK a možnosti podporovat fotovoltaické systémy a akumulaci. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na červen 2017.


– Zařazení IV. výzvy ICT a sdílené služby na základě vyhodnocení předchozích výzev a zájmu potenciálních žadatelů. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na září 2017.


– Posun výzev plánových k vyhlášení v dubnu 2017 na červen 2017. Důvodem je probíhající procesní audit vztahující se k relevantní ITI:

I. výzva Inovace – Inovační projekt – ITI Olomouc

II. výzva Inovace – Inovační projekt – ITI Hradec-Pardubice

I. výzva Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ITI Olomouc

I. výzva Potenciál – ITI Hradec-Pardubice

I. výzva Aplikace – ITI Hradec-Pardubice

I. výzva Služby infrastruktury -ITI Olomouc

I. výzva Technologie – ITI Olomouc

I. výzva Nemovitosti – ITI Olomouc

I. výzva Školicí střediska – ITI Olomouc

I. výzva Úspory energie v SZT –ITI


– Posun výzev plánových k vyhlášení v dubnu 2017 na červen 2017 v souvislosti s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu v předchozí výzvě a s ohledem na konání 8. monitorovacího výboru OP PIK:

II. výzva Inovační vouchery

IV. výzva Spolupráce – klastry

III. výzva Partnerství znalostního transferu


– Posun výzev plánových k vyhlášení v květnu 2017 na červen 2017 z důvodu posunu termínu podpisu Dohody o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, probírá se také otázka navýšení alokace výzvy předpokládající jako formu podpory finanční nástroje:

I. výzva Úspory energie – finanční nástroj

I. výzva Úspory energie v SZT – finanční nástroj


– Transformace III. Výzvy Úspory energie (podpora vícenákladů – samostatná výzva) na I. Výzvu Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na červen 2017.


– Posun výzvy plánové k vyhlášení v květnu 2017 na říjen 2017 z důvodu zajištění návaznosti s částí výzev předpokládající jako formu podpory finanční nástroje. Také je vhodné zajistit koordinaci potenciální synergické vazby s MŠMT:

I. výzva Proof of concept


– Posun výzvy plánové k vyhlášení v září 2017 na listopad 2017 v souvislosti s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu v předchozí výzvě:

II. výzva Vysokorychlostní internet


– Odstranění původně uvedených výzev:

III. výzva Spolupráce – TP – příjem žádostí o podporu předešlé výzvy probíhá do června 2017, vyhlášení III. výzvy v pořadí je plánováno na rok 2018

I. výzva PCP – výzva odstraněna na základě schválení revize OP PIK