Vláda schválila program podpory Proof of Concept

26. 01. 2017 | Novinky

Vláda schválila dne 25. ledna 2017 návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na vyhlášení nového programu Proof of Concept určeného pro české podnikatele a výzkumné organizace.

Cílem programu, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, jenž mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

V projektech budou podporovány jak činnosti související s technickým ověřením aplikovatelnosti výzkumných výsledků, tak činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry. Výsledkem projektu, který musí být realizován na území České republiky mimo hlavního města Prahy, bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro možné další pokračování projektu.

Více informací se dozvíte v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.