Veřejně dostupné vyhledání poskytnutých podpor v registru de minimis

20. 04. 2020 | Novinky

Vážení, dovolujeme si oznámit, že se Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo přistoupit ke zveřejnění části dat z Centrálního registru podpor malého rozsahu (registru de minimis) o čerpaných podporách de minimis daným příjemcem podpory na portálu eAGRI. Za tímto účelem je v současnosti umožněno příjemcům vyhledat souhrnnou výši podpor de minimis čerpaných konkrétním subjektem, a to bez nutnosti předchozí registrace.

Smyslem tohoto kroku je přispět ke snížení administrativní zátěže pro podniky zasažené dopady pandemie COVID-19, a urychlit tak podávání žádostí o podporu v režimu de minimis. Informace o souhrnné výši čerpání podpor de minimis konkrétním subjektem je možné získat prostřednictvím vyhledávacího formuláře.

Pro detailní přehled o jednotlivých obdržených podporách i nadále doporučujeme příjemcům podpor zřízení registrovaného přístupu na portál eAGRI. Formulář žádosti a postup při jejím podávání mají příjemci k dispozici zde.