Výsledky veřejné konzultace k programu podpory Vysokorychlostní internet

17. 03. 2020 | Novinky

Dovolujeme si Vás informovat, že MPO dnem 12. března 2020 zveřejnilo výsledky veřejné konzultace k navrženým intervenčním oblastem, (souborům základních sídelních jednotek – ZSJ), ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola Výzvy „Vysokorychlostní internet“.

Veřejná konzultace byla organizována za účelem ochrany již existujících a plánovaných investic výstavby a modernizace sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).

V tomto roce jsme se rozhodli nezveřejňovat v plném rozsahu vypořádání došlých připomínek, protože se týkaly především investičních plánů jednotlivých subjektů, které jsou poskytovány v režimu důvěrné. Proto byla vypořádání připomínek zasláno přímo jednotlivým adresátům, avšak můžeme prohlásit, že všechny relevantní připomínky MPO akceptovalo a na jejich základě byl vytvořen finální seznam lokalit vhodných pro podporu výstavby z veřejných zdrojů, ten je složen ze dvou částí.

  • Bílá ZSJ – obsahuje seznam ZSJ, ve kterých není v současnosti zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu, ani jej v nejbližších třech letech žádný komerční subjekt neplánuje v dostatečném rozsahu zajistit.
  • Bílá ZSJ nerealizované plány, ten obsahuje seznam oblastí (ZSJ) ve kterých byly deklarovány v roce 2015 plány výstavby, které však do konce roku 2018 nebyly z jakýchkoli příčin realizovány a ve kterých žádný z investorů požadovaným způsobem nedoložil plán jejich realizace.

Vzhledem k častým dotazům na interpretaci dat zvláště v oblastech „Bílá nerealizované plány“ uvádíme, že dotační projekty je možné realizovat ve všech adresních místech, kde k doložení takového záměru nedošlo, a tedy příslušné adresní místo je označeno příznakem „nerealizovaný plán“.

Do výsledků veřejné konzultace byly také zohledněny projekty, které budou podpořeny z II. Výzvy, a projekty, jejichž probíhající realizace byla prokázána až v průběhu veřejné konzultace. Tyto lokality jsou, bez ohledu na původní informace ze sběru dat za rok 2018, pro účely vyhlášeni dotačního podpory označeny jako černé.

Finální seznam míst, kde je možné čerpat dotační podporu, naleznete na odkazu zde:

http://www.verejnakonzultace.cz/verejna-konzultace-2019-2/prilohy/

Podmínky vyhlášené dotační výzvy naleznete zde:

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iv/

Pokud Vás zajímají bližší informace k dotační výzvě na budování sítí elektronických komunikací, neváhejte se obrátit na pracovníky Agentury pro podnikání a inovace anebo na pracovníky MPO.