Vánoční zdravice generálního ředitele API Lukáše Vymětala

21. 12. 2017 | Novinky

Vážené dámy a pánové, vážení žadatelé a příjemci,

dovolte mi, abych vás s blížícím se koncem roku 2017 seznámil s nejdůležitějšími událostmi a milníky uplynulých dvanácti měsíců, které se významnou měrou podílely na pozitivní bilanci Agentury pro podnikání a inovace (API) a poděkoval vám, že jste byli s námi jeho součástí.

Jako zprostředkujícímu subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) máme jasně dané cíle v oblasti absorpční kapacity programů, čerpání finančních prostředků a poradenské činnosti směrem k našim žadatelům a příjemcům.

Od začátku programovacího období jsme se podíleli na vyhlášení 68 výzev v souhrnné výši alokace 106 miliard korun, administrovali přes deset tisíc žádostí o podporu s požadovanou dotací přesahující osmdesát miliard korun, s výslednými více než čtyřmi tisíci vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace ve výši třicet jedna miliard korun, které pomohou rozvoji zejména malých a středních podniků v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje, spolupráce s vysokými školami, technologického rozvoje, energetických úspor či účasti na zahraničních veletrzích.

V roce 2017 bylo našim příjemcům podpory proplaceno na základě podaných žádostí o platbu v dotačních programech přes čtyři miliardy korun. V roce 2018 bychom měli ve spolupráci s nimi dosáhnout až trojnásobného čerpání.

Možnosti podpory v rámci OP PIK propagujeme na vlastních i partnerských akcích a vždy se rádi setkáváme s našimi žadateli a příjemci, v letošním roce se tak stalo na více než 120 seminářích s více než dvěma tisíci účastníků pořádaných v celé České republice na téma aktuálních výzev, ale i správného postupu při výběru dodavatele či žádosti o platbu.

Na bezplatné informační lince jsme zodpověděli dvanáct tisíc telefonických dotazů našich žadatelů a příjemců a poloviční množství dotazů písemných. Nejvíce dotazů se týkalo ISKP14+ – Informačního systému koncového příjemce, metodiky a programu podpory Úspory energie.

V oblasti provozu jsme se v rámci prvního roku fungování Agentury zaměřili na nezbytné budování personálních kapacit nutných pro samostatný provoz. Jako služební úřad v době zvýšených nároků na pracovním trhu vyplývajících z nízké nezaměstnanosti jsme přispěli ke stabilizaci vlastní personální situace převodem systemizovaných míst z doby určité na dobu neurčitou a zvýšením platových tříd zaměstnanců ve službě díky nové systemizaci. Posílili jsme také naši pozici v regionech, kde díky pobočkám ve všech krajských městech můžeme našim klientům poskytnout osobní konzultační servis.

Závěrem mi jménem celého vedení našeho služebního úřadu dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům, partnerům v regionech, žadatelům a příjemcům, agentuře CzechInvest, dodavatelům a v neposlední řadě Ministerstvu průmyslu a obchodu za jejich důvěru a přínos v roce 2017.

S přáním prožití klidných svátku a všeho nejlepšího v novém roce 2018

Mgr. Lukáš Vymětal

Generální ředitel