Vánoční pozdrav Lukáše Vymětala, generálního ředitele

20. 12. 2018 | Novinky

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

s blížícím se koncem roku mi dovolte krátké bilancování uplynulých dvanácti měsíců.

Naše agentura administruje 21 programů dotační podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), které jsou sdruženy do 4 prioritních os. Letos bylo na základě žádostí o platbu vyplaceno žadatelům o dotace 10 miliard korun. Od začátku programového období do letošního prosince bylo vyhlášeno celkem 98 výzev, zajistili jsme administraci téměř 14-ti tisíc žádostí o podporu. Bylo vydáno téměř 6 tisíc rozhodnutí o poskytnutí dotací za celkem 42 miliard korun. Naši kolegové zrealizovali celkem 127 monitorovacích návštěv.

Administrace žádostí o dotace není jedinou starostí API. Kolegové z naší zelené linky letos vyřídili 7 tisíc telefonických hovorů a přes 4 tisíce mailových dotazů. Za první tři čtvrtletí zaměstnanci regionálních kanceláří API uspořádali v krajích 140 seminářů, kde proškolili 2,5 tisíce zájemců o čerpání dotací.

Jedním z našich důležitých letošních úkolů bylo splnit zadání pro dosažení pravidla N+3. Díky Ministerstvu průmyslu a obchodu, které je řídícím orgánem OP PIK, a dalším subjektům zapojených do administrace tohoto operačního programu, se nám tento úkol podařilo splnit. I když je to pro nás důležitý milník, nepřestáváme se plně soustředit na servis, který poskytujeme žadatelům a zájemcům o dotace.

Na závěr bych chtěl jménem vedení agentury poděkovat všem našim zaměstnancům a spolupracujícím organizacím za úsilí a energii věnované implementaci OP PIK v tomto roce. Rovněž děkuji českým podnikatelkám a podnikatelům, kteří letos dali důvěru dotační podpoře a posílili tak konkurenceschopnost svých firem.

Přeji vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2019.

Lukáš Vymětal

Generální ředitel