Vánoční pozdrav generálního ředitele Lukáše Vymětala

19. 12. 2019 | Články

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

 

s blížícím se koncem roku 2019 mi dovolte se opět krátce ohlédnout za našimi výsledky uplynulých dvanácti měsíců. 

Agentura pro podnikání a inovace (API) administruje ve 4 prioritních osách 21 programů dotační podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Od začátku programového období se podílela na vyhlášení 120 výzev v souhrnné výši přes 150 miliard korun a bylo vydáno více jak 7,5 tisíce rozhodnutí o poskytnutí dotace za bezmála 50 miliard korun.

V roce 2019 bylo na základě žádostí o platbu proplaceno žadatelům více než 10 miliard korun. Souhrnně bylo na Ministerstvo průmyslu a obchodu předáno přes 2,5 tisíce žádostí o platbu. Kolegové ze Zelené informační linky vyřídili kolem 7 tisíc telefonických hovorů a přes 4,5 tisíce mailových dotazů. Kolegové z regionálních kanceláří zrealizovali přes 17 tisíc odborných konzultací.

Účastnili jsme se řady významných veletrhů, jakými jsou například mezinárodní veletrh Infotherma v Ostravě, Země živitelka v Českých Budějovicích nebo Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Rovněž jsme samostatně či ve spolupráci s regionálními partnery uspořádali více než 160 seminářů a konzultačních dní, kterých se zúčastnilo na 4 tisíce zájemců o naše programy. Pro zvýšení komfortu při vyhledávání informací o OP PIK jsme zprovoznili nové webové stránky.

Jedním z nejdůležitějších letošních cílů bylo naplnění pravidla N+3 a proplacení 10,5 mld. Kč. Tento úkol se nám podařilo splnit nejen díky velkému úsilí našich projektových manažerů, ale také díky efektivní spolupráci API s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími subjekty zapojenými do administrace OP PIK.

Závěrem bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům a spolupracujícím organizacím za úsilí a energii věnované implementaci OP PIK v uplynulém roce. Velké díky patří samozřejmě také všem žadatelům a příjemcům za jejich důvěru a spolupráci.

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2020.

 

Lukáš Vymětal

Generální ředitel