Vánoční pozdrav generálního ředitele Lukáše Vymětala

15. 12. 2022 | Články

Vážené dámy a pánové,

blíží se konec roku 2022, který byl pro nás v mnoha ohledech velkou výzvou. V jeho průběhu jsme se vrátili z vykonávání práce on-line kvůli covid situaci do kanceláří a po dvou podobných letech to vypadá, že tentokrát už v nich zůstaneme.

Agentura pro podnikání a inovace (API) administruje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a od letošního roku také Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které jsou stěžejními programy pro podporu českých podnikatelů a jsou financovány ze strukturálních fondů Evropské unie.

České firmy čerpají dotační podporu z OP PIK od roku 2014. Za tu dobu program podpořil už přes 13 tisíc projektů. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 148 výzev a předala Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), řídícímu orgánu OP PIK, téměř 18 tisíc žádostí o platbu v hodnotě přes 55 miliard korun. Řada firem díky tomu zvýšila svůj obrat, rozšířila výrobu, uspořila ne energiích nebo zrekonstruovala staré a nevyhovující podnikatelské objekty. Velká část projektů se věnuje inovacím, výzkumu a vývoji a firmy na nich spolupracují s akademickým a výzkumným sektorem. Výsledkem pak jsou unikátní, pokrokové produkty a technologie, které českým firmám otevírají dveře k úspěchu na světových trzích. Programové období OP PIK sice už skončilo, ale dočerpání finančních prostředků bude ještě pokračovat až do konce roku 2023.

Předepsaný objem financí určených na podporu konkurenceschopnosti českých firem se nám i letos podařilo splnit. Na MPO, řídící orgán OP PIK, jsme letos předali 2 880 žádostí o platbu. Na jejich základě bylo na účty podnikatelů proplaceno téměř 11 miliard korun.

Navazujícím programem na podporu podnikání v ČR je nově spuštěný OP TAK. V letošním roce byly vyhlášeny první výzvy, ve kterých jsme dosud přijali 127 žádostí o dotace. Pro podnikatele je v programu připraveno 3,2 mld. EUR, v přepočtu cca 81,5 mld. Kč. Dotace z OP TAK mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastruktury, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility.

Součástí naší práce je také komunikace s žadateli a příjemci dotací, jejich podpora a konzultační servis.

Kolegové ze Zelené informační linky vyřídili k OP PIK 2 111 telefonických dotazů a 1 380 tisíce e-mailových dotazů. K OP TAK to bylo 810 telefonických dotazů a 1013 e-mailových dotazů.

Naše regionální kanceláře k OP PIK letos prozatím zrealizovaly téměř 9 tisíc odborných konzultací a zorganizovaly 61 akcí pro 1521 účastníků. V rámci OP TAK to pak bylo 95 akcí pro 2 030 účastníků. K příležitosti spuštění nového operačního programu jsme ještě uspořádali roadshow, která proběhla ve všech krajích ČR. Série zahrnovala celkem 46 seminářů, případně webinářů, a konala se tak ve více než 40 různých městech po celé republice. Celého seriálu se účastnilo 916 zájemců o dotace, kterým jsme představili první výzvy v OP TAK a základní podmínky pro žadatele

I letos jsme se účastnili několika významných veletrhů – na podzim jsme se tradičně zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Společně s dalšími 11 státními institucemi jsme byli součástí úspěšné České národní expozice s nabídkou komplexního informačního servisu na podporu podnikání, inovací a exportu. Následně jsme se účastnili také Veletrhu inovací, který proběhl v rámci Týdne inovací v Praze.

V závěru bych rád poděkoval všem zaměstnancům API a samozřejmě také spolupracujícím organizacím za jejich pracovní nasazení, úsilí a energii, které věnovali implementaci OP PIK a OP TAK v tomto roce. Za důvěru a spolupráci děkuji i všem žadatelům a příjemcům dotací.

Přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěšný nový rok 2023.

Lukáš Vymětal

Generální ředitel