Vánoční pozdrav generálního ředitele Lukáše Vymětala

07. 12. 2021 | Články

Vážené dámy a pánové,

blíží se konec roku 2021, který byl mnoha omezeními z důvodu pokračující koronakrize hodně podobný tomu předchozímu. Dovolte mi zde krátké ohlédnutí za výsledky naší práce, kterou mnozí z nás podobně jako loni, vykonávali většinou na dálku – on-line.

Agentura pro podnikání a inovace (API) administruje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů a je financován ze strukturálních fondů Evropské unie. Od roku 2014 pomáhá firmám financovat jejich projekty, díky kterým se mohou dále rozvíjet a obstát v silné konkurenci na trhu. Velká část projektů se věnuje inovacím, výzkumu a vývoji a firmy na nich spolupracují s akademickým a výzkumným sektorem. Výsledkem pak bývají unikátní, pokrokové produkty a technologie, které českým firmám otevírají dveře k úspěchu na světových trzích.

Od začátku svého programového období, tedy od roku 2014 do současnosti, OP PIK podpořil přes dvanáct tisíc projektů. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 148 výzev a předala Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), řídícímu orgánu OP PIK, téměř 15,5 tisíce žádostí o platbu v hodnotě skoro 44 miliard korun.

Předepsaný objem financí určených na podporu konkurenceschopnosti českých firem se nám i letos podařilo splnit. Letos rovněž pokračovala administrace podpořených projektů ve výzvách zacílených na podporu boje s COVID 19. Zapojili jsme se také do administrace další podpory v této souvislosti – například v programu COVID – Kultura a COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. V září jsme v reakci na zásah tornáda na jižní Moravě zahájili příjem ve speciálně připravené výzvě Nemovitosti – Pomoc po tornádu a podpořili tak podnikatele ze zasažených oblastí.

Na MPO, řídící orgán OP PIK, jsme letos předali téměř 3 tisíce žádostí o platbu. Na jejich základě bylo na účty podnikatelů proplaceno bezmála 9,5 miliard korun. Na podporu čerpání dotací z OP PIK kolegové ze Zelené informační linky vyřídili téměř 5 tisíc telefonických dotazů a skoro 3,5 tisíce e-mailových dotazů. Naše regionální kanceláře letos prozatím zrealizovaly přes 9 tisíc odborných konzultací a zorganizovaly 61 akcí pro 1 521 účastníků.

I letos jsme se účastnili několika významných veletrhů, které se s ohledem na situaci stihly konat – na podzim to byl především Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a Veletrh inovací pořádaný v rámci Týdne inovací v Praze.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům API a spolupracujícím organizacím za nasazení, úsilí a energii věnované implementaci OP PIK v tomto roce. Poděkování patří samozřejmě také všem žadatelům a příjemcům dotací za jejich důvěru a spolupráci.

Přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěšný nový rok 2022.

Lukáš Vymětal

Generální ředitel