Vánoční pozdrav generálního ředitele Lukáše Vymětala

18. 12. 2020 | Články

Vážené dámy a pánové,

blíží se konec roku 2020, který byl naprosto výjimečný pracovními i jinými podmínkami, a to pro všechny firmy i lidi na celém světě. Dovolte mi zde krátké ohlédnutí za našimi výsledky v letošních téměř dvanácti měsících práce, kterou mnozí z nás s ohledem na situaci s COVID 19 vykonávali převážnou dobu na dálku – on-line.

Agentura pro podnikání a inovace (API) administruje ve 4 prioritních osách 21 programů dotační podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ten pomáhá firmám financovat jejich projekty, aby se mohly dále rozvíjet a obstát v silné konkurenci na trhu. Řada projektů by bez finanční podpory z OP PIK nemohla být vůbec realizována. Velká část projektů se věnuje inovacím, výzkumu a vývoji a firmy na nich spolupracují s akademickým a výzkumným sektorem. Výsledkem pak bývají unikátní, pokrokové produkty a technologie, které českým firmám otevírají dveře k úspěchu na světových trzích. OP PIK od začátku svého programového období, tedy od roku 2014 do současnosti, podpořil přes deset tisíc projektů za bezmála 67 miliard korun. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 141 výzev a předala Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), řídícímu orgánu OP PIK, skoro 12,5 tisíce žádostí o platbu v hodnotě necelých 36 miliard korun.

Také letos, a to i přes ztížené podmínky, se nám podařilo splnit čerpání předepsaného objemu financí, určeného na podporu konkurenceschopnosti českých firem, a podpořit tak české podnikatele i v této nelehké době. Na jaře, hned po vypuknutí koronavirové krize, jsme kromě plánovaných příjmů začali přijímat žádosti podnikatelů o dotace ve dvou výzvách vyhlášených v OP PIK přímo na podporu boje s COVID 19. Zapojili jsme se také do administrace další podpory v této souvislosti – například v programu COVID – Kultura.

Na MPO jsme tak letos předali téměř 3,5 tisíce žádostí o platbu. Na jejich základě bylo na účty podnikatelů proplaceno více než 11 miliard korun. Na podporu čerpání dotací z OP PIK kolegové ze Zelené informační linky vyřídili kolem 7 tisíc telefonických hovorů a přes 4,5 tisíce e-mailových dotazů. Kolegové z regionálních kanceláří zrealizovali téměř 16 tisíc odborných konzultací a zorganizovali celkem 39 akcí s 940 účastníky.

I letos jsme se účastnili několika významných veletrhů, které se s ohledem na situaci stihly konat – mezinárodního veletrhu Infotherma v Ostravě a na podzim Inovačního veletrhu v Praze. Věřím, že dalších významných veletrhů – jako jsou Země živitelka v Českých Budějovicích nebo Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se v příštím roce, až situace dovolí, opět zúčastníme.

Důležité pravidlo n+3 jsme za OP PIK splnili už v srpnu. Podle tohoto pravidla mají členské státy povinnost do tří let vyčerpat dotace přidělené v daném roce. To znamená, že se z OP PIK nemusí vracet peníze zpět do evropského rozpočtu. Tento úkol se nám podařilo splnit nejen díky velkému úsilí našich projektových manažerů, ale také díky efektivní spolupráci s MPO a dalšími subjekty zapojenými do administrace OP PIK.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům API a spolupracujícím organizacím za úsilí a energii věnované implementaci OP PIK v uplynulém roce. Poděkování patří samozřejmě také všem žadatelům a příjemcům dotací za jejich důvěru a spolupráci.

Přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěšný nový rok 2021.

 

Lukáš Vymětal

Generální ředitel