V září jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 784 milionů korun

12. 10. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v září 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 239 žádostí o platbu v souhrnné výši 784 177 436 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 442 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 178 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 100 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 64 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v září MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 775 milionů korun na základě 227 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v září předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 1,212 miliardy korun.

V září vydalo MPO  53 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 198 milionů korun.

 „V září jsme o čtvrtinu překonali odhadovanou souhrnnou částku žádostí o platbu, které jsme předali k proplacení. Zároveň jsme obdrželi žádosti o platbu v hodnotě přes jednu miliardu korun v úspěšně realizovaných a ukončených projektech. V posledním čtvrtletí očekáváme obrat žádostí o platbu v celkové hodnotě kolem tří miliard korun, “ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.