V září jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,692 miliardy korun

10. 10. 2023 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v září 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 310 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 691 579 336 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a to 960 milionů korun. V prioritní ose 3 to bylo 422 milionů korun.  V prioritní ose 4 to bylo 175 milionů korun. V prioritní ose 2 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 134 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v září MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,473 miliardy korun na základě 270 žádostí o platbu.

Příjemci nám v září předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 858 milionů korun.

OP TAK bylo v září vydáno 76 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výzvách Priority 1 a 4 v celkové výši 858 milionů korun.

V průběhu září jsme pracovali s největší zásobou žádostí o platbu přesahující 6 mld. Kč.  Zmíněný objem plateb postupně zpracováváme a předáváme k proplacení. Pečlivě také komunikujeme s těmi příjemci, kteří museli z objektivních důvodů realizaci prodloužit a vyvíjíme s MPO maximální úsilí, aby i tyto projekty mohly být řádně ukončeny a následně proplaceny,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Doporučení pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu, návody a další informace naleznete na našem webu zde.