V únoru jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 790 milionů korun

03. 03. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v únoru 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 236 žádostí o platbu v souhrnné výši 790 433 017 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 3, a to 333 milionů korun. V prioritní ose 1 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 242 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 206 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 10 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v únoru MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 806 milionů korun, a to na základě 238 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v únoru předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 2,264 miliardy korun.

V únoru vydalo MPO 193 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,643 miliardy korun.

 „V únoru jsme k administraci obdrželi žádosti o platbu v hodnotě přesahující dvě miliardy korun, trojnásobek obvyklého měsíčního objemu. Velké množství projektů mělo datum ukončení nastaveno na konec roku 2021 a na konci února jim tak končila lhůta pro podání závěrečné žádosti o platbu. Poslední den lhůty byly podány žádosti v hodnotě půl miliardy korun. Do administrace jsme zapojili zvýšené množství zaměstnanců, přesto je třeba z důvodu velkého náporu počítat s delší dobou administrace žádostí o platbu podaných v posledních únorových dnech, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.