V roce 2020 vyřídila Zelená informační linka API přes sedm tisíc dotazů

05. 02. 2021 | Novinky

Celkem 7 140 telefonických dotazů vyřídili loni analytici fondů EU, kteří mají na starost provoz bezplatné Zelené informační linky o dotačních programech Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Nejvíce dotazů se v roce 2020 týkalo informačního systému koncového příjemce IS KP14+. Nejčastěji šlo o konkrétní postup při vyplňování Žádostí o podporu, případně Předběžných žádostí o podporu u výzev, které mají nastavený model hodnocení jako dvoukolový. Další hojně konzultovanou oblastí byla metodika OP PIK, do které patří například pravidla pro výběr dodavatele, definice malého a středního podniku a podpory de minimis, pravidla pro publicitu nebo pravidla pro etapizaci projektu. Časté byly také konzultace podnikatelských záměrů a vyhledání pro ně vhodných programů podpory v OP PIK.

Nejvíce konzultovanými programy podpory v OP PIK byly programy Úspory energie a Aplikace a dále programy Technologie a Nízkouhlíkové technologie.

Situace ohledně Covid-19 měla vliv také na provoz Zelené linky i celý OP PIK. Přibyly nové postupy a metodiky pro projekty ohrožené touto pandemií a zároveň byly vyhlášeny nové výzvy na podporu boje proti koronaviru. Zelená linka tak zajišťovala žadatelům a příjemcům relevantní informace také v těchto oblastech.

Zájemci o informace o programech podpory OP PIK mohou své dotazy zasílat i na e-mailovou adresu programy@agentura-api.org. Touto cestou bylo v průběhu roku 2020 zodpovězeno 4 910 dotazů.

Zelená linka je k dispozici od pondělí do pátku 9-13 hod. na telefonním čísle 800 800 777.