V říjnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě přes jednu miliardu korun

08. 11. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v říjnu 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 263 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 042 056 856 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 525 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 365 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 132 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 21 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v říjnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 815 milionů korun na základě 212 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v říjnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 893 milionů korun.

V říjnu vydalo MPO 48 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 168 milionů korun.

 „Říjen byl již čtvrtým letošním měsícem, kdy jsme k proplacení předali žádosti o platbu za více než jednu miliardu korun. Dominovaly opět projekty na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Také v listopadu cílíme na sumu přesahující jednu miliardu korun,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.