V říjnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 763 milionů korun

22. 11. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v říjnu 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 208 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 762 828 480 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 3: 344 milionů korun. V prioritní ose 1 bylo proplaceno 272 milionů korun. V prioritní ose 2 pak 145 milionů korun a v prioritní ose 4 byla k proplacení odeslána žádost o platbu v hodnotě 2 miliony korun.

Na účty podnikatelů pak v říjnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 930 milionů korun, a to na základě 256 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v říjnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 640 milionů korun.

V říjnu vydalo MPO 244 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,4 miliardy korun.

Z hlediska čerpání byl říjen takový náš standardní měsíc – splnili jsme plán čerpání, administrovali žádosti o platbu v průměrné velikosti kolem tří milionů korun a obdrželi od žadatelů žádosti v celkové požadované sumě, která nám umožňuje je plynule zpracovávat a předávat k proplacení,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.