V říjnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 2,505 miliardy korun

13. 11. 2023 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v říjnu 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 357 žádostí o platbu v souhrnné výši 2 505 684 731 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a to 1,2 miliardy korun. V prioritní ose 4 to bylo 626 milionů korun. V prioritní ose 3 to bylo 485 milionů korun. V prioritní ose 2 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 174 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v říjnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,554 miliardy korun na základě 253 žádostí o platbu.

Příjemci nám v říjnu předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 270 milionů korun.

V říjnu jsme zpracovali obrovské množství žádostí o platbu v objemu přesahujícím 2,5 mld. Kč, což představuje absolutní měsíční rekord za dobu trvání celého operačního programu. Dominovaly žádosti o platbu projektů v Prioritní ose 1 – zejména v programech Aplikace, Inovace a Služby infrastruktury. Na současném čerpání finančních prostředků EU se také významně podílejí projekty v Prioritní ose 4 v rámci programu Vysokorychlostní internet, který se zabývá například podporou tvorby Digitálních technických map. OP PIK tak směřuje ke zdárnému dočerpání,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Doporučení pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu, návody a další informace naleznete na našem webu zde.