V prosinci jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 621 milionů korun

07. 01. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v prosinci 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 213 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 621 402 295 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 3, a to 301 milionů korun. V prioritní ose 1 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 159 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 128 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 34 milionů korun.

Na účty podnikatelů pak v prosinci MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 755 milionů korun, a to na základě 231 žádostí o platbu v dotačních programech.

Žadatelé nám v prosinci předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 818 milionů korun.

V prosinci vydalo MPO 354 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3 miliard korun.

Celkem jsme na API v roce 2021 administrovali žádosti o platbu v celkové hodnotě 10 290 414 922 korun. V prioritní ose 1 a 3 to bylo 4,2 resp. 4,3 miliardy korun. V prioritní ose 2 jsme k proplacení odeslali žádosti v celkové hodnotě 1,7 miliardy a 170 milionů korun v prioritní ose 4.

I přes turbulentní rok 2021 jsme dosáhli nastaveného desetimiliardového cíle v čerpání. V roce 2022 bychom měli překonat miliard dvanáct. Abychom tento cíl splnili a zachovali přijatelné lhůty proplacení žádostí o platbu, zapojíme do administrace plateb větší množství stávajících zaměstnanců API. Letošní rok budou žádosti o platbu naší prioritní agendou. “ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.