V prosinci jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,1 miliardy korun

05. 01. 2023 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v prosinci 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 230 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 083 452 991 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 563 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 295 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 158 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 65 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v prosinci MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1 miliardu korun na základě 292 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v prosinci předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 1,343 miliardy korun.

V prosinci vydalo MPO 31 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 56 milionů korun.

Celkem jsme v roce 2022 na API zadministrovali a předali k proplacení žádosti o platbu v požadované výši dotace 12 213 325 097 Kč.

 „V roce 2022 jsme ve zpracovaných žádostech o platbu dosáhli dvanácti miliard korun a tím splnili roční plán. Rok 2023 bude ve znamení dočerpání OP PIK, plánujeme zpracovat žádosti o platbu v hodnotě dvacet jedna miliard korun. Úspěšné a hladké dokončení administrace OP PIK je naší prioritou,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.