V listopadu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 988 milionů korun

09. 12. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v listopadu 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 286 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 988 319 254 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1: 539 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 336 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 100 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 13 milionů korun.

Na účty podnikatelů pak v listopadu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1 miliardu korun, a to na základě 246 žádostí o platbu v dotačních programech.

Žadatelé nám v listopadu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 640 milionů korun.

V listopadu vydalo MPO 325 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3 miliard korun.

Vysoké listopadové čerpání, zejména v programech výzkumu, vývoje a podpory inovací, je důležité pro splnění ročního plánu čerpání. Zároveň je důkazem, že příjemcům se přes všechny vnější obtíže a výzvy tohoto roku daří projekty dokončovat,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.