V listopadu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,4 miliardy korun

06. 12. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v listopadu 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 327 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 429 355 275 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 732 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 462 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 159 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 77 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v listopadu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 929 milionů korun na základě 246 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v listopadu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 1,373 miliardy korun.

V listopadu vydalo MPO 29 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 328 milionů korun.

 „V listopadu jsme v OP PIK zpracovali a odeslali k proplacení žádosti o platbu v druhé nejvyšší letošní hodnotě, a to 1,4 miliardy korun. V téměř stejném objemu nám žádosti o platbu předložili příjemci. Vzhledem ke končícímu programovému období, a tedy i ukončování realizovaných projektů, budou takové objemy během následujících měsíců standardem,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu ZDE.