V lednu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 823 milionů korun

08. 02. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v lednu 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 270 žádostí o platbu v souhrnné výši 822 650 241 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 389 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 286 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 120 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 28 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v lednu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 722 milionů korun, a to na základě 215 žádostí o platbu v dotačních programech.

Žadatelé nám v lednu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 708 milionů korun.

V lednu vydalo MPO 354 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,316 miliardy korun.

 „V návaznosti na harmonogramy projektů plánujeme letos v API zadministrovat žádosti o platbu v celkové hodnotě přesahující dvanáct miliard korun. Během února budou podávat žádosti o platbu příjemci, kteří ukončili své projekty ke konci roku 2021. Očekáváme tedy téměř osm set žádostí o platbu, což je nejvyšší počet předložení během jednoho měsíce v historii OP PIK. Co nejrychlejší administrace je pro nás prioritou, navýšili jsme proto zásadně i počet zaměstnanců, kteří budou kontrolu žádostí o platbu provádět,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.