V lednu 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 846 milionů korun

04. 02. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v lednu 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 330 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 846 234 887 korun v programech podpory OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu jsme minulý měsíc zpracovali v programech Prioritní osy 3 (364 milionů korun) a Prioritní osy 1 (315 milionů korun). Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (156 resp. 11 milionů korun).

Na účty podnikatelů pak v lednu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo v OP PIK celkem 496 974 328 korun, a to na základě 208 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v lednu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 1,178 miliardy korun.

V lednu vydalo MPO 231 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,408 miliardy korun.

„V roce 2021 bychom dle našich propočtů, které vycházejí z plánů příjemců dotací, měli zpracovat a odeslat k proplacení na ministerstvo žádosti o platbu v hodnotě deset miliard korun. Zároveň stále běží příjem a hodnocení žádostí o dotace v řadě zajímavých výzev OP PIK.“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.