V květnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,176 miliardy korun

08. 06. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v květnu 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 315 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 175 630 981 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 658 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 385 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 123 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 10 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v květnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,175 milionů korun na základě 266 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v květnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 908 milionů korun.

V květnu vydalo MPO 124 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,4 miliardy korun.

 „V závěrečné fázi programového období, ve které se nacházíme, je pro nás zásadní mít aktuální a správná data o stavu realizovaných projektů. Apeluji proto na příjemce, aby v případě, že plánovaný harmonogram či finanční plán projektu z objektivních příčin neodpovídá skutečnosti, neprodleně provedli revizi projektu a řádně zažádali o změnu. “ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu ZDE.