V dubnu API schválila žádosti o platbu v hodnotě 1,2 miliardy korun

07. 05. 2020 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace (API) v dubnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu celkem 429 žádostí o platbu (ŽoP) v souhrnné výši dotace 1,17 miliardy korun v dotačních programech OP PIK. V porovnání s rekordní částkou odeslanou k proplacení v březnu (391 žádostí o platbu v celkové výši dotace 1,41 miliardy korun) tak došlo k mírnému nárůstu celkového počtu zpracovaných žádostí o platbu, i když jimi požadovaná dotace byla o něco nižší než v předešlém měsíci.

Nejvíce ŽoP jsme zpracovali v programech Prioritní osy 1 zaměřené na výzkum, vývoj a inovace – celkový objem požadované dotace předaný na MPO zde dosáhl 640 milionů korun. V Prioritní ose 3 to pak bylo 302 milionů korun. Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (171 resp. 51 milionů Kč).

Celkové čerpání v OP PIK bylo opět vysoké. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu, řídicího orgánu OP PIK, činí za duben stejně jako v březnu 1,38 miliardy korun, a to v 411 žádostech o platbu.

V dubnu bylo vydáno 233 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v celkové požadované výši dotace 977 milionů korun.

Mimo standardní agendu administrace dotačních programů OP PIK a konzultační činnosti jsme v dubnu pomohli Českomoravské záruční a rozvojové bance s určováním velikosti podniků pro úvěrové programy vyhlášené v souvislosti s COVID-19.

„Po rekordním měsíci březnu pokračoval pozitivní trend v žádostech o platbu i v dubnu. Příjemci podávají žádosti o platbu včas, my je rychle zpracováváme a předáváme k proplacení,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.