V dubnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 192 milionů korun. V OP TAK to bylo 217 milionů korun.

09. 05. 2024 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v dubnu 2024 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 21 žádostí o platbu v souhrnné výši 191 658 809 korun v dotačních programech OP PIK. 127 milionů korun představovali projekty podpořené v Prioritní ose 4 – Vysokorychlostní internet a ICT a sdílené služby.

Na účty konečných příjemců v dotačních výzvách OP PIK administrovaných API byla v dubnu odeslána celková částka 327 122 682 korun.

Příjemci nám v dubnu předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 15 milionů korun.

V dotačních výzvách OP TAK administrovaných API bylo v dubnu vydáno 117 právních aktů (RoPD) v celkové hodnotě 668 milionů korun.

Na API jsme zpracovali a předali k proplacení MPO celkem 70 OPTAK žádostí o platbu v souhrnné výši 217 206 043 korun.

Příjemci nám v dubnu předložili celkem 60 žádostí o platbu OP TAK v celkové výši požadované dotace 167 milionů korun.

Na účty konečných příjemců v dotačních výzvách OP TAK byla v dubnu odeslána celková částka 219 milionů Kč.

Z čísel za duben jasně vyplývá, že v administraci žádostí o platbu jsem se přesunuli od OP PIK k OP TAK – jak počtem, tak objemem. Předpokladem pro úspěšné čerpání v OP TAK je dostatečné množství projektů s právním aktem. Vyvíjíme tak maximální úsilí s jasným cílem zvýšit celkové množství projektů s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace, aby příjemci mohli obratem podávat žádosti o platbu. Je to důležité nejen s ohledem na plnění našich závazků vůči českým podnikatelům, ale i z hlediska plnění pravidla n+3 celého operačního programu v příštím roce,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.