V dubnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,3 miliardy korun

11. 05. 2023 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v dubnu 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 296 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 296 501 224 miliardy korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a 3, a to 535, resp.  468 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 174 milionů korun pro MSP. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 119 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v dubnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,029 miliardy korun na základě 263 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v dubnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 783 milionů korun.

V dubnu vydalo MPO 20 rozhodnutí o poskytnutí dotace pro OP PIK ve výši 5,5 milionů korun.

V souvislosti s očekávanými špičkami v podávání žádostí o platbu v měsících červenci a srpnu apeluji na příjemce, aby podali závěrečnou žádost o platbu co nejdříve po ukončení projektu a nečekali na poslední dny 60denní lhůty. Pozor také na včasné předložení výběrových řízení ke kontrole, nejlépe s předstihem před podáním žádosti o platbu. Takový postup přispěje k efektivnějšímu a rychlejšímu zpracování žádostí o platbu,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.