V Chomutově proběhl seminář na téma Aktuální možnosti podpory podnikání

18. 04. 2018 | Články

V úterý 17. dubna 2018 proběhl ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Chomutov seminář Aktuální možnosti podpory podnikání, který pro žadatele zorganizovaly organizace zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pro podnikání a inovace, Agentura CzechInvest a Agentura CzechTrade tak účastníky seznámily s výzvami OP PIK a s podpůrnými programy podpory a činnostmi.

Kapacita semináře byla ihned po jeho vyhlášení naplněna a pro velký úspěch se již nyní plánuje jeho zopakování v průběhu měsíce září.