V červnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,17 miliardy korun

14. 07. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v červnu 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 296 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 169 698 607 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 514 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 391 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 240 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 24 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v červnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,117 milionů korun na základě 318 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v červnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 737 milionů korun.

V červnu vydalo MPO 117 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 519 milionů korun.

 „Za první pololetí roku 2022 jsme zadministrovali a předali k proplacení žádosti o platbu ve výši šest a půl miliardy korun. Podobný výhled máme i na druhou polovinu roku. Největší objem žádostí o platbu očekáváme na konci srpna, kdy uplyne šedesátidenní lhůta pro podání u projektů, které končína konci června. V zájmu plynulosti a zrychlení administrace vyzývám příjemce, aby podání žádostí o platbu neodkládali a nenechávali je na poslední dny lhůty. Vyhnou se tak možnému prodloužení doby administrace,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.