V červenci API schválila žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 840 milionů korun

05. 08. 2020 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace (API) v červenci 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 321 žádostí o platbu (ŽoP) v souhrnné výši dotace 840,45 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce ŽoP jsme minulý měsíc zpracovali v programech Prioritní osy 1 (407 milionů korun). Následovaly žádosti o platbu předložen v programech Prioritní osy 3 (303 milionů korun). Tradičními lídry jsou v nich programy Aplikace a Úspory energie. Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (109 resp. 23 milionů Kč).

Celkové čerpání v OP PIK opět přesáhlo jednu miliardu korun. Na účty podnikatelů v červnu odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 1 069 035 851 Kč. A to na základě 311 žádostí o platbu, které obsahovaly 3 637 účetních položek.

Příjemci dotace nám v červenci předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 628 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v červenci vydalo v rámci OP PIK 320 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,438 miliardy korun.

„Letní měsíce jsou z hlediska množství žádostí o platbu, které nám příjemci předkládají, tradičně slabší. Celková částka předaná v červenci k proplacení je tak sice nižší než v předchozích měsících, kdy opakovaně přesahovala miliardu korun. Přesto tento výsledek o celou čtvrtinu překonal očekávanou částku vycházející z plánovaných dat podání žádostí o platbu. Potěšující pro budoucí vývoj je rovněž vysoké číslo vydaných Rozhodnutí v červenci,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.