V březnu na API schváleny žádosti o platbu v hodnotě 1,4 miliardy korun

06. 04. 2020 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace v březnu 2020 zpracovala a předala k proplacení na Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem 391 žádostí o platbu v celkové výši dotace 1,41 miliardy korun v jí administrovaných dotačních programech OP PIK. Jedná se tak o nárůst oproti únoru (307 žádostí o platbu za 950 milionů korun) i lednu tohoto roku (268 žádostí o platbu v celkové hodnotě 821 milionů korun).

Celkové čerpání v OP PIK dle dat Ministerstva průmyslu a obchodu, Řídícího orgánu OP PIK, činí za březen 1,38 miliardy korun v 362 žádostech o platbu. I zde došlo k nárůstu oproti předchozímu měsíci (více zde). K pozitivnímu trendu v čerpání přispělo i vyřešení některých procesních problémů (týkalo se např. projektů ze IV. Výzvy programu Úspory energie). Vzrostl také počet vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v březnu to bylo 259 právních aktů v celkové požadované výši dotace 883 milionů korun.

„Březnové statistiky i počet žádostí o platbu, které k administraci přijímáme v těchto dnech ukazují, že příjemci nejen že zdárně pokračují v realizaci projektů, nevyužívají nejzazších lhůt, ale naopak předkládají žádosti o proplacení způsobilých výdajů bezprostředně po ukončení projektů či etapy tak, aby měli finanční prostředky co nejdříve k dispozici.

Pozitivní trend minulého čtvrtletí budeme chtít zachovat i v dubnu a dalších měsících, rychlé čerpání je naší prioritou,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.