V březnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,724 miliardy korun

07. 04. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v březnu 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 409 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 724 333 810 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 3, a to 788 milionů korun. V prioritní ose 1 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 703 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 180 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 53 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v březnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,521 miliardy korun na základě 319 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v březnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 1,042 miliardy korun.

V březnu vydalo MPO 168 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 miliardy korun.

 „V březnu jsme dosáhli rekordních čísel v množství i hodnotě zpracovaných žádostí o platbu. Vzhledem ke konci programového období a tím i narůstajícímu množství končících projektů nebudou v letošním a příštím roce taková čísla výjimečná. Součinnost příjemců dotací spočívající ve včasném podání žádostí, komunikace změn projektu a dodržování nastavených harmonogramů může pomoci zajistit plynulejší a rychlejší proplácení, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu ZDE.