Uzavření Výzvy V – Digitální podnik programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

29. 09. 2021 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že dne 1. 10. 2021 v 16:00 hod. zastaví v souladu s vyhlášenou Výzvou V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu.