Úspěšné projekty OP PIK: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

07. 06. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 6. 6. 2019

Profil společnosti

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň (VZÚ Plzeň), dříve ŠKODA VÝZKUM, navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škodových závodů. Společnost se zabývá aplikovaným průmyslovým výzkumem, vývojem a akreditovaným zkušebnictvím a působí zejména v sektoru energetiky a dopravního průmyslu. Společnost je součástí Skupiny ÚJV.

Mezi hlavní poskytované služby patří kompletní vývoj a inovace unikátních povrchový vrstev, komplexní materiálová diagnostika včetně mechanického i dynamického zkušebnictví, pokročilá diagnostika v oblasti hluku a vibrací, realizace životnostní zkoušek robustních konstrukcí, matematické modelování a v neposlední řadě služby kalibrační laboratoře.

Popis projektu

Nové Výzkumné centrum, které bylo podpořeno Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) navazuje na jedinečnou znalost a zkušenost v oblasti žárových nástřiků a pokročilých povrchových úprav, kterým se společnost VZÚ Plzeň věnuje již více než třicet let. Instalované technologie zahrnují tři kompletně vybavené nástřikové boxy, které umožní aplikaci nástřiku kaskádovou plazmou, vysokorychlostní technologií HP/HVOF a nástřik elektrickým obloukem a plamenem. Nástřik je možné aplikovat na komponenty o rozměrech do 6 m délky, 1,6 m točivého průměru a hmotnosti do 6 tun. Výzkumné pracoviště je podpořeno také vlastní materiálovou, metalografickou, tribologickou a chemickou laboratoří.

Žárové nástřiky nalézají uplatnění v celé řadě aplikací. Ve zdravotnictví se se využívají jako finální povrchová úprava kloubních náhrad. Velmi žádané jsou aplikace pro letecký průmysl – například nástřik teplotně namáhaných součástí do leteckých motorů – aplikace TBC (Thermal barrier coating) nebo nástřik extrémně namáhaných části podvozků letadel a v neposlední řadě aplikace na samoobrusitelné vrstvy (Abradable coating). V energetice se hojně využívají ke zlepšení funkčních vlastností rotačních dílů a ucpávek turbín, jako ochrana svarových spojů nebo nástřik ložiskových pánví. Využívají se také ve strojírenské výrobě nebo pro nástřik válců pro papírenský a tiskařský průmysl.

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal

Ing. Stanislav Martínek, MBA, jednatel

Co projekt vaší firmě přinesl?

Nové výzkumné centrum povrchových úprav představuje jedno z nejmodernějších evropských výzkumných pracovišť v oblasti žárových nástřiků. Umožňuje nám kombinovat nejmodernější technologie jako je nástřik kaskádovou plazmou Sinplex s konvenčními technologiemi a vyvíjet tak zcela nové průmyslové aplikace s vysokou odolností vůči extrémním teplotám, mechanickému namáhání nebo dalšími unikátními vlastnostmi dle potřeby zákazníka.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

V prvé řadě je to technologické zázemí, které nám umožnuje realizovat naše výzkumné služby v kvalitě, která odpovídá špičkovému evropskému výzkumnému standardu a jak také v poslední době vidíme, láká velmi šikovné mladé odborníky, o které jsme posílili náš výzkumný tým. V neposlední řadě jsme rádi, že se nám podařilo během velmi krátké doby úspěšně využít původní studenou skladovací halu ze sedmdesátých let a přestavět ji v moderní výzkumné pracoviště.

„Program Potenciál nám umožnil realizovat projekt na takové technologické úrovni, která by bez této podpory nebyla možná.“

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Že množství razítek potřebný pro získání zkušebního provozu převýšilo množství pytlů s cementem, které jsme na kompletní rekonstrukci prostor využili.

Co pro váš projekt znamenalo získání dotační podpory?

Program Potenciál nám umožnil realizovat projekt na takové technologické úrovni, která by bez této podpory nebyla možná.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Oceňujeme profesionální přístup zaměstnanců agentury API a ochotu hledat konstruktivní řešení nestandardních situací, které se v průběhu realizace výstavby nové výzkumné infrastruktury nevyhnutelně objevují.

Základní informace o projektu

Název projektu Pracoviště pro výzkum a vývoj plazmových nástřiků
Program podpory OP PIK Potenciál, Výzva III
Období realizace projektu 17.8.2017 – 17.01.2019
Celkové způsobilé výdaje 26 380 000 Kč
Dotace 13 190 000 Kč